Med den kompletterande kortförsäkringen får du en rese- och olycksfallsförsäkring som kompletterar din hemförsäkring. Försäkringen kan även ge dig ersättning för försenad ankomst och försenat bagage.

Du behöver ha ett giltigt betal- och kreditkort Mastercard och betala mer än hälften av resan med kortet.

Observera att du inte kan betala resan inne på Swedbank eller sparbankernas kontor, varken i kortterminal eller kassa.

Ytterligare innehåll i kompletterande kortförsäkringen för betal- och kreditkort

  • Avbeställningsförsäkringen - höjd ersättning
  • Missat anslutningsflyg
  • Självriskeliminering hyrbil vid resa
  • Olycksfallsförsäkring - höjd ersättning
  • Ankomstförsening - höjd ersättning vid mer än 24 timmars försening
  • Giltighetstid för försäkringen - ändrat från 60 dagar till 90 dagar

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller kortinnehavaren men även för dennes make/maka/registrerade partner/sambo och barn under 23 år som fortfarande bor hemma, vare sig de reser med kortinnehavaren eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som följer med mor- eller farföräldrar på resa utan föräldrars sällskap.

Om kunden till mer än hälften betalat resa för annan person än familjemedlem gäller försäkringen precis som om denne själv hade betalat resan med sitt eget kort under förutsättning att personen vid resans betalning innehade ett giltigt kort från Swedbank eller sparbankerna med en tillhörande kompletterande kortförsäkring vid resa.

Fullständiga villkor till ditt kort

Fullständiga villkor (pdf)

Kontaktuppgifter till Europeiska ERV och skadeanmälan för betal- och kreditkort Mastercard

På erv.se/swedbankbetalochkreditkort kan du göra skadeanmälan och läsa mer om innehållet i din försäkring. Här hittar du även svaren på de vanligaste frågorna, kontaktuppgifter och reseinformation.