Skip to content

Kompletterande reseförsäkring med Mastercard

Den kompletterande kortförsäkringen, som innehåller en reseförsäkring, från Trygg-Hansa ingår i alla* våra kort. Skaffa ett kort och få extra trygghet när du är ute och reser.

Med en kompletterande kortförsäkring får du en reseförsäkring som innehåller kapitalbelopp vid olycksfall. Den kompletterar din hemförsäkring när du betalar en resa med kortet. Försäkringen kan ge dig bland annat ersättning för försenad ankomst och försenat bagage.

Resor inköpta innan 1 april 2023

Om du har frågor eller vill anmäla en skada gällande en resa inköpt innan 1 april 2023 ska du kontakta Europeiska ERV.
Kontakta Europeiska ERV

* Den kompletterande kortförsäkringen ingår inte i bankkort Mastercard ung.

Resor köpta efter 1 april 2023

Betala resan med bankkort Mastercard

Genom att betala din resa med ett av våra bankkort (ej bankkort Mastercard ung) får du tillgång till en kompletterande kortförsäkring. Trygg-Hansa är försäkringsgivare och Swedbank är försäkringstagare och gruppföreträdare.

Bankkort Mastercard

Kontakt

Skadeanmälan

Trygg-Hansa har gått ihop med Moderna Försäkringar. Du kan göra skadeanmälan för bankkort Mastercard på deras webbplats.

Gör skadeanmälan (modernaforsakringar.se)

 

Övriga frågor

Mejl kort@trygghansa.se

Telefon 010-263 1706

Betala resan med betal- och kreditkort Mastercard

Genom att betala mer än 50 procent av din resa med betal- och kreditkort Mastercard får du tillgång till en kompletterande kortförsäkring. Trygg-Hansa är försäkringsgivare och Entercard är försäkringstagare och gruppföreträdare.

Betal- och kreditkort Mastercard

Kontakt

Skadeanmälan

Trygg-Hansa har gått ihop med Moderna Försäkringar. Du kan göra skadeanmälan för betal- och kreditkort Mastercard på deras webbplats.

Gör skadeanmälan (modernaforsakringar.se)

 

Övriga frågor

Mejl kort@trygghansa.se

Telefon 0771-48 00 40

Betala resan med betal- och kreditkort Mastercard Guld

Genom att betala mer än 50 procent av din resa med betal- och kreditkort Mastercard Guld får du tillgång till en kompletterande reseförsäkring. Trygg-Hansa är försäkringsgivare och Entercard är försäkringstagare och gruppföreträdare. 

Betal- och kreditkort Mastercard Guld

Kontakt

Skadeanmälan

Trygg-Hansa har gått ihop med Moderna Försäkringar. Du kan göra skadeanmälan för betal- och kreditkort Mastercard Guld på deras webbplats.

Gör skadeanmälan (modernaforsakringar.se)

 

 

Övriga frågor

Mejl kort@trygghansa.se

Telefon 0771-28 80 00

Betala resan med betal- och kreditkort Mastercard Platinum

Genom att betala mer än 50 procent av din resa med betal- och kreditkort Mastercard Platinum får du tillgång till en reseförsäkring. Trygg-Hansa är försäkringsgivare och Entercard är försäkringstagare och gruppföreträdare.

Betal- och kreditkort Mastercard Platinum

Kontakt

Skadeanmälan

Trygg-Hansa har gått ihop med Moderna Försäkringar. Du kan göra skadeanmälan för betal- och kreditkort Mastercard Platinum på deras webbplats.

Gör skadeanmälan (modernaforsakringar.se)

 

Övriga frågor

Mejl kort@trygghansa.se

Telefon 0771-42 00 10

Behöver jag ytterligare försäkring?

När du är ute och reser är det viktigt med ett ordentligt försäkringsskydd i form av exempelvis en reseförsäkring. Om du inte har ett reseskydd via ditt kort eller i din hemförsäkring bör du teckna en separat reseförsäkring.

Den kompletterande kortförsäkringen från Europeiska ERV ingår i alla* våra kort och innebär en extra trygghet när du är ute och reser.

Med den kompletterande kortförsäkringen får du en rese- och olycksfallsförsäkring som kompletterar din hemförsäkring. Försäkringen ger dig bland annat ersättning för försenad ankomst och försenat bagage.

* Den kompletterande kortförsäkringen ingår inte i bankkort Mastercard ung.