Det är så lätt att skjuta testamenten, framtidsfullmakter och äktenskapsförord till framtiden. Men då missar vi nog själva poängen; att göra en plan redan nu för framtida scenarier gör att du kan njuta mer av livet här och nu.