Hoppa till textinnehållet

Provisioner och kvalitetshöjande tjänster

Ulrica Lindberg Karlsson, företagsrådgivare

Provisioner regleras i lagen om värdepappersmarknaden och Finansinspektionens regler för hur provisioner och annan tredjepartsersättning får betalas ut och tas emot. Kortfattat innebär reglerna att provisioner som ges eller tas emot måste höja kvaliteten på de berörda tjänsterna som erbjuds till dig som kund. Provisionen får inte heller hindra Valdemarsviks Sparbank från att agera i ditt bästa intresse som kund.