Håll koll och känn efter, något rätt eller fel finns inte. Det beror på vad som händer i framtiden och hur mycket du själv vill betala för att känna dig säker.

Bunden ränta

Bunden ränta är ett alternativ om du tror att den rörliga räntan kommer att stiga och om du vill veta exakt hur mycket du ska betala vid varje betalningstillfälle.

Du kan binda räntan på mellan ett och tio år. Under den tid lånet är bundet får du den ränta som gäller den dag lånet betalas ut.

Genom att binda räntan får du en ökad trygghet och förutsägbarhet i din ekonomi och får lättare att planera framtiden. Du slipper ta risker med din egen och familjens ekonomi och kommer ifrån stressen att ständigt behöva hålla dig à jour med konjunktur- och ränteutvecklingen.

Rörlig ränta

Rörlig ränta kan vara ett alternativ om du tror på fortsatt låga räntor och låg inflation. Har du rörlig ränta men funderar på att binda, är ett tips att du hänger med på räntemarknaden och är vaksam på när det är dags att binda räntan.

Den rörliga räntan är precis som det låter, rörlig. Den ändras därför oftare. Historiskt sett har den rörliga räntan inneburit en lägre räntekostnad i längden, men också en något högre risk eftersom man inte vet om räntan kommer att stiga. Swedbank och de flesta andra banker erbjuder 3-månadersränta som den kortaste räntan idag.

Tips!

  • Nu kan du välja ny räntebindningstid digitalt i internetbanken och få en individuell ränta baserad på just din ekonomi.
  • Dela upp lånet på flera lån med olika bindningstider - Då sprider du risken. En variant är att lägga en del av lånet med rörlig ränta och en eller flera delar med olika bundna löptider. Då behöver du inte lägga om lånets bundna delar vid samma tidpunkt, exempelvis i ett ränteläge då boräntorna är höga.
  • Skapa räntebuffert - Har du lån med rörlig ränta är det bra att varje månad sätta av ett belopp som är ca 2-3% högre än den rörliga räntan du betalar. Då anpassar du din ekonomi för att klara högre räntekostnader samtidigt som du bygger upp ett buffertsparande.