Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om säkerhet

 • Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Vi skyddar informationen och behandlar den på ett korrekt sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.
  Din personliga integritet är viktig för oss

 • Banksekretess gäller enligt lag. Sekretessen innebär att banken inte obehörigen får lämna ut några uppgifter om kunder till utomstående. I vissa fall är dock banken enligt lag eller författning skyldig att lämna ut vissa typer av uppgifter till olika myndigheter.

 • Våra säkerhetslösningar består av noggrant valda komponenter/produkter och tillämpningar av standarder. De samverkar och skapar det skydd vi anser måste finnas, för att vår närvaro och tillgänglighet på internet ska fungera på bästa möjliga sätt. Vi följer kontinuerligt med i utvecklingen av säkerhetslösningar och utsätter regelbundet våra system för omfattande tester.

  Brandväggar ser till att internettrafiken till och från oss endast sker på godkänt sätt. Flera nivåer av brandväggar samverkar med andra skydd för att förhindra intrång från obehöriga till våra datasystem.

  All trafik loggas och otillbörliga försök att nå våra system analyseras. Alla genomförda banktjänster loggas, så att vi och du i efterhand ska kunna följa upp vad som har gjorts och när det gjordes. 

 • Både du som kund och vi som bank har ett ansvar för att trafiken mellan oss sker så säkert som möjligt. Du är alltid skyldig att vara aktsam om de värdehandlingar du fått av banken som exempelvis säkerhetsdosan eller ditt BankID med respektive kod, så att dessa inte kommer i orätta händer.

   

  Din dator kan bli smittad med elakartade program såsom virus, trojaner och spionprogram, som har till syfte att skada din dator eller stjäla dina personliga uppgifter. Du kan utsättas för dataintrång, det vill säga att obehöriga tar sig in i din dator via internet, eller att du hamnar på falska internetplatser.

   

  Vidta åtgärder för att minska dessa risker.
  Tillverkarna av webbläsare kommer kontinuerligt ut med uppdateringar och ibland med helt nya versioner. Kontrollera därför att din webbläsare följer våra rekommendationer, det vill säga:


  -har de senaste uppdateringarna installerade

  -inte är för gammal så att tillverkaren inte längre ger support

  -stödjer internetstandarder med minst 128 bitars kryptering för att få fullgott insynsskydd.

  -tänk på att också hålla ditt operativsystem uppdaterat samt alla andra program du använder när du surfar (Acrobat Reader, Java, Flash med mera).
   

 • Penningtvätt är när man försöker få illegala pengar, svarta pengar, att genom olika transaktioner verka lagliga, vita, för att kunna redovisa dem öppet. Det kan handla om pengar från skattefusk, rån, stöld, narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, vapenhandel med mera

  Se mer på: Penningtvätt
   

 • Valdemarsviks Sparbanks webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på besökarens dator när man besöker webbplatsen. Textfilen används bl a för att underlätta besökarens användning av webbplatsen.

   

  Det finns två typer av cookies. Den ena typen, s k persistenta cookies, sparar en fil under en längre tid på besökarens dator. Valdemarsviks Sparbank använder persistenta cookies för att följa besökarnas navigering på webbplatsen och för att samla in statistik.

   

  Den andra typen av cookies, s k sessionscookies, lagras endast temporärt under besöket på webbplatsen. För att kunna använda Valdemarsviks Sparbanks internetbank och bankens övriga tjänster på Internet måste besökaren tillåta användningen av sessionscookies. Sessionscookies används för att besökaren ska kunna utföra sina bankärenden och försvinner när man loggar ut eller stänger webbläsaren.

   

  Om besökaren inte accepterar användningen av cookies kan besökaren göra inställningar via sin webbläsares (Internet Explorer, Google Chrome m fl) säkerhetsinställningar. Besökaren kan neka användning av persistenta cookies utan att det påverkar funktionaliteten på webbplatsen. Om besökaren nekar användningen av sessionscookies medför det att besökaren inte kan utföra sina bankärenden på webbplatsen.
   

 • Information som skickas via e-post kan läsas och/eller ändras av obehöriga personer och kan även skadas i överföringen eftersom det skickas helt öppet, ungefär som ett vykort med vanlig post.

   

  Därför ska inte konfidentiell eller personlig information såsom kortnummer, kontonummer, transaktionsuppdrag och liknande, skickas till banken via e-post. I de fall du ändå gör det sker det på din egen risk och varken Valdemarsviks Sparbank, våra dotterbolag, ombud eller bankens anställda kan hållas ansvariga för förlust eller skada, som uppkommer till följd därav.

   

  Banken eller dess samarbetspartner kommer aldrig att be dig att skicka konfidentiell information såsom kortnummer, kontonummer och liknande via e-post. Om du får en sådan e-post som påstås komma från banken eller andra finansiella institutioner med uppmaningen att lämna konfidentiell och personlig information, radera e-posten utan att öppna de medföljande bilagorna.

 • De som påstår sig vara en bankkontakt

  Banken tar aldrig kontakt med dig via e-post eller telefon för att uppmana dig att lämna ut personliga uppgifter som till exempel kortnummer eller koder.


  Skimming

  Skimming innebär att man kopierar den information som finns på ett korts magnetremsa. Informationen används för att tillverka falska kort som sedan används för att handla i ditt namn


  Phishing

  Bedragaren försöker få dig att lämna ut personliga uppgifter via falsk e-post eller lockar dig att besöka en webbplats som smittar din dator med ett program som lyssnar av och samlar in information.

  Att "fiska" efter information är vanligt även via telefon. Du får ett samtal från en bedragare som påstår sig ringa från banken och behöver till exempel din personliga kod till Kundcenter eller din PIN- kod till ditt kort. Förklaringen till varför bedragaren behöver dessa uppgifter kan variera. Exempelvis påstår bedragaren att banken har datafel eller så har bedragaren hittat ditt stulna kort och behöver koden för att spärra kortet.

   

  Pharming

  Pharming går ut på att manipulera internets adresservrar så att besökare automatiskt dirigeras till en bluffsida. Manipuleringen kan leda till att du, trots att du har angivit en korrekt webbadress dirigeras till en förfalskad webbplats som liknar bankens.


  Tänk alltid på att du:
  -aldrig svarar på skräpmail, phishing, nigeriabrev, falska vinstvarningar, falska virusvarningar eller liknande

   

  -inte öppnar bilagor som följer med e-post från okända avsändare

   

  -aldrig lämnar personlig eller ekonomisk information (till exempel PIN-kod, lösenord, med mera) via e-post eller på osäkra hemsidor.

   

  -inte skriver ned eller förvarar din PIN-kod tillsammans med kortet

   

  -är försiktig när du lämnar kortet för betalning i en osäker miljö som du inte har kontroll över

   

  -inte svarar på konstiga frågor per telefon från okända personer

   

  -aldrig lämnar ut personliga koder via telefon (även om personen ifråga påstår sig ringa från banken eller från polisen!)
   

 • Våra säkerhetslösningar består av noggrant valda delar som skapar det skydd vi anser måste finnas för att telefonikontakten skall fungera på bästa möjliga sätt.

   

  Identifiering

  För att kunna göra bankärenden via telefon behöver du identifiera dig med hjälp av personlig kod eller Mobilt BankID.


  Extra kontrollfrågor

  I vissa situationer gör banken extra kontroller genom att ställa frågor till dig.

   

  Inspelning

  Alla samtal till Kundcenter spelas in (loggas) så att banken och kunden i efterhand ska kunna följa upp vad som gjorts och när det är gjort.

   

  Telefoner i banklokalen

  På många av bankens kontor finns kundtelefoner, som du kan använda för att kontakta Kundcenter. Dessa uppfyller våra säkerhetskrav så att ingen annan kan komma åt ditt engagemang genom att exempelvis trycka på telefonens repeteraknapp.