Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Tre av tio par bråkar om ekonomin: Så undviker ni onödiga gräl om pengar

Woman and man looking at a computer screen.

Nästan alla som bor tillsammans med sin partner har en gemensam ekonomi på något sätt, men det är inte alltid lätt att komma överrens. Så här undviker ni onödiga gräl.

47 procent av de sammanboende uppger att de har helt gemensam ekonomi, medan 49 procent har delvis gemensam med viss separat ekonomi. Det enligt en undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna. Men det finns olika syn på vad gemensam ekonomi är. Fler män än kvinnor uppger nämligen att de har en helt gemensam ekonomi, medan kvinnorna i större mån upplever att de har en delvis gemensam ekonomi.

Kom igång med ditt sparande - så mycket kan det bli

Att kvinnor mer sällan upplever att de har en helt gemensam ekonomi än män kan bero på att kvinnor i större utsträckning står för småutgifter som presenter till kalas och mindre klädinköp till eventuella barn. Men många småinköp blir i slutändan stora summor, och irritation över detta kan vara en källa till bråk om pengar.

Tre av tio par bråkar nämligen om ekonomin, och det är oftare konflikter mellan de som har separat ekonomi än mellan de med gemensam ekonomi, enligt undersökningen.

Hur gör man då för att undvika gräl om pengar?

Madelén Falkenhäll är senioranalytiker på Swedbank och hon tycker att det viktigaste för att undvika gräl om pengar är att man pratar om ekonomin i en relation.

– Gå igenom er gemensamma ekonomi och vad ni har för syn på dina och mina pengar. Om det finns meningsskiljaktigheter, kan vi hitta en kompromiss som båda är nöjda med? Hur kan vi hitta en jämställd ekonomisk relation?

Vad som är jämställt är upp till varje hushåll att bedöma, menar hon. Om det skiljer väldigt mycket i inkomst kan man till exempel behöva hjälpa varandra så att det inte blir väldigt ojämnt.

– En gemensam ekonomi behöver inte innebära att man delar alla utgifter lika utan man kan också betala utifrån sina egna ekonomiska förutsättningar. Om den ena tjänar mer kanske den också kan betala lite mer för det gemensamma.

Få bättre koll på din vardagsekonomi med vardagsekonomiguiden

Om den ena personen tjänar mer än den andra kan det vara klokt att även räkna in sparandet i den gemensamma ekonomin, något bara två av tio uppger att de gör.

– Många delar på de gemensamma utgifterna, men det kan också vara bra att föra in sparandet i den gemensamma ekonomin. Inte minst gäller det sparande till pension, där den som till exempel tar en större del av föräldraledigheten och kanske arbetar deltid får lägre avsättningar till sin pension, tipsar Madelén.

4 tips på hur ni undviker bråk om ekonomin

  1. Prata igenom och kom överens om hur ni ska göra med er ekonomi. Ska ni ha gemensam, delad eller en egen variant utifrån era förutsättningar? Försök diskutera er fram till en lösning som känns bra. Och glöm inte hur ni ska hantera oförutsedda händelser – ska ni ha en gemensam buffert behöver det också tas med i planen.

  2. Gör en budget och följ upp med jämna mellanrum för att se att ni följer er plan. Spara alla kvitton under några månader för att få en uppfattning om vilka utgifter ni har och vem som oftast betalar vad.

  3. Inkludera även sparande, till exempel till pension, i er gemensamma ekonomi. Den som tjänar mer kan eventuellt sätta av pengar till den som tjänar mindre för att kompensera för lägre pension framöver.

  4. Utvärdera! Hur funkar ert upplägg – är alla nöjda som det är? Om det inte funkar kanske ni ska testa någon annan variant.


 

Fotnot: Artikeln baseras på undersökningar som genomfördes av Sifo under oktober 2017 respektive maj 2019 på uppdrag av Swedbank. Över 3000 personer, varav 2000 var gift/sambo, deltog i undersökningen