Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, Rot och Rut pratas det ju om – men vad står de för egentligen?
– Rot är en förkortning för Reparation Ombyggnad Tillbyggnad. Rut stod en gång i tiden för Rengöring Underhåll Tvätt. Idag omfattar ju avdraget betydligt mer än så. Men de är båda skatteavdrag som man kan få göra för tjänster som utförs i eller i nära anslutning till hemmet.

Hur stora avdrag får man göra?
– Vid rotavdrag kan du få en skattereduktion på max 30 procent av arbetskostnaden, till en maxsumma på 50 000 kronor per person och år. För rutavdrag kan du som är under 65 år få en skattereduktion på max 50 procent av arbetskostnaden, med en maxsumma på 25 000 kronor per person och år. Är du över 65 år gäller samma procentsats för avdraget, men maxsumman är istället 50 000 kronor per person och år.

8 saker att tänka på när du tar ett lån – artikel från En bättre framtid
För vilka tjänster får man utnyttja rot och rut?
– Rot-avdraget gäller för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad av din bostad. Du måste äga och minst delvis bo i bostaden, så avdraget kan inte användas i hyresrätter. I rut-avdraget ingår numera inte bara städning utan till exempel också barnpassning, reparation av vitvaror och snöskottning. På skatteverket.se finns mer detaljerad info.

Låna till renovering - öka bostadens värde
Hur går det till att göra avdragen?
– Firman du anlitar gör avdragen, så det är redan ordnat när du får din faktura. Du är däremot själv skyldig att hålla reda på hur stora avdrag du gjort sammantaget, så att du inte överskrider maxgränsen. Skatteverket skickar därför löpande ut information till dig om hur stora avdrag du gjort.

Finns det något mer som är viktigt att tänka på?
– Många missar att rot- och rutavdragen räknas ihop. Maxkostnaden för de båda är alltså 50 000. Har du till exempel använt 25 000 kronor i rut-avdrag får du bara göra 25 000 kronor i rot-avdrag, under ett och samma år. Man måste också ha inkomster att göra avdraget emot. Du kan alltså inte få rot- eller rutavdrag utbetalade i rena pengar, utan avdragen kvittas mot andra skatter.