Utbildningar i urval:

  • Enstaka kurser, Linköpings universitet
  • Fackföreningsanknutna kurser
  • Fördjupningsutbildning om riskhantering, Sparbankernas riksförbund

Arbetslivserfarenhet i urval:

  • 2011 - Verktygschef Återvinningen, Söderköping.
  • 1990 - 2004 egen företagare, Gusum Mässing.
  • 1974 - 1992 anställd på Gusums Bruk

Förtroendeuppdrag:
Representant för LO och Metall, bland annat i styrelserna för Riksbyggen Norrköping, Folkbladet Östgöten, Östgöta Tryck. Sedan 1970-talet har Jan Karlsson från och till haft olika förtroendeuppdrag i Valdemarsviks kommun, bland annat som ledamot i kommunstyrelsen, fullmäktige och Vård- och omsorgsutskottet.